Afbeelding Hallo, bewoners

Juli 2015 – In de conceptfase

De beslissing is gevallen. We hebben een wijk gekozen, en in die wijk vier specifieke woningen. Het gaat om vier huizen in een aaneengesloten blok die aan de rand liggen van de Braselwijk in Dessel.

In die wijk heeft DE ARK een groot meerjarenproject lopen dat deels bestaat uit renovatie en deels uit vervangende nieuwbouw. De woningen die wij gekozen hebben, waren nog niet opgenomen in het grote wijkproject. De proeftuin biedt een oplossing om ook deze huizen – die eraan toe zijn – onder handen te nemen.

Begin juli heeft Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur van DE ARK, de bewoners van de vier huizen aangeschreven dat hun woningen geselecteerd waren voor een renovatieproject, en meer bepaald voor een proefproject gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Eind juli heeft An Baert, projectpartner van Levuur, een eerste bezoek gebracht aan de bewoners. Om persoonlijk kennis te maken en om Remoflex voor te stellen: een project dat zorgt voor de renovatie in een paar dagen, huis per huis, waarbij je kunt blijven wonen en waardoor de energiefactuur gaat dalen. Een project ook dat een proeftuin is van de Vlaamse overheid, waaraan onderzoek gekoppeld is, zodat het werk dienstig kan zijn voor andere huizen vergelijkbaar met die waarin jullie wonen. Tijdens dat onderzoek worden gegevens verzameld en metingen gedaan, voor en na de renovatie. De eerste afspraak voor deze metingen willen we graag op 3 of 4 augustus maken. Dan komen Elisa Van Kenhove van de UGent en Marieline Senave van de KULeuven langs om de eerste meetapparatuur te plaatsen.

Bij het afscheid kregen de bewoners de belofte dat we een bijeenkomst zouden organiseren met alle buren samen, zodra we verdere concrete informatie hadden over wat, hoe en wanneer van de renovatiewerken. Dezelfde week kregen ze nog de definitieve gedetailleerde planning van de zomermetingen die uiteindelijk op 4 augustus startten en tot eind september liepen. Tijdens het eerste bezoek van de universiteiten was An er ook weer bij om beide dames aan de bewoners voor te stellen.

Zomermetingen die de UGent en de KULeuven voorzien hebben: temperatuur en relatieve vochtigheid in de belangrijkste kamers, een buitenmeting in het noorden, comfortmetingen door het plaatsen van een klimaatboom gedurende een week. Verder hebben ze de technische installaties geïnventariseerd om er in de winter tellers te kunnen opzetten, en hebben ze een overzicht opgevraagd van het verbruik van gas, water en elektriciteit van de voorbije vijf jaar.