Afbeelding Woonforum VMSW

18 maart 2016 – In de conceptfase

Woonforum is een organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en is dé studiedag voor de sociale huisvestingssector. De studiedag vindt plaats op 18 maart 2016 in Vorst.

Tijdens een themasessie in de tweede ronde van deze ontmoetingsdag lichten drie sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) hun ervaringen toe als projectpartner in een proeftuinproject. De proeftuinen zijn opgezet om innovatieve technologieën, diensten en concepten te ontwikkelen en uit te testen, en vooral om reproduceerbare, opschaalbare en betaalbare oplossingen uit te werken voor de renovatie van het patrimonium.

Alexandra Hellemans, architect en verantwoordelijke onroerende transacties, spreekt vanuit DE ARK over Remoflex waarin ze samen met de partners een gestandaardiseerd, efficiënt en bewonersvriendelijk bijna-energieneutraal renovatieconcept uitwerkt dat eenvoudig toepasbaar is op (sociale) woningen van de jaren ’60 tot ’80.

William Nelissen, diensthoofd renovatie, onderhoud en bouwen, en Reinout Van Der Sijpe, diensthoofd bewonerszaken, van Cordium Hasselt lichten de bouwtechnische en de sociale innovatie toe binnen het project Ecoren: een bijna-energieneutrale renovatie waarbij de bewoners blijven wonen in het gebouw.

Ilse Piers, directeur van de Goedkope Woning in Kortrijk en van opleiding burgerlijk ingenieur-architect en ruimtelijke planning, licht het project drie Hofsteden Kortrijk toe. Het project is een gefaseerde betaalbare energierenovatie van sociale appartementsgebouwen tot bijna-energieneutrale appartementen en dit binnen de sociale financieringsplafonds.

Tijdens de studiedag wordt ook de Publieksprijs uitgereikt voor de Beste Praktijk. Uit de goede praktijken die de visitatieraad in 2015 heeft vastgesteld, waren er 12 die zich kandidaat gesteld hebben. Vijf daarvan kregen in een eerste stemronde de meeste stemmen en worden voor de middag voorgesteld. Een van die vijf is het verhuisbegeleidingsplan van DE ARK! Na de middag weten we wie met de Publieksprijs naar huis gaat.

Wil je erbij zijn en ben je nog niet ingeschreven? Inschrijven kan tot 4 maart 2016 of zolang er plaatsen vrij zijn.