Logo De Ark


DE ARK is een sterk groeiende huisvestingsmaatschappij met zetel te Turnhout, en wil de kansen voor personen en gezinnen verbeteren door hen betaalbare, duurzame, kwaliteitsvolle en leefbare huisvesting aan te bieden. Of het nu gaat over het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten (koop en huur) en kavels of over het renoveren of onderhouden van verhuurde woningen, alle acties streven finaal naar het creëren van een ‘optimaal leefbare omgeving’ voor de bewoners.


DE ARK telt bijna 60 medewerkers en werkt samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.


Realisaties

Groei van huurpatrimonium van 2.000 woningen naar 2.300 woningen op een viertal jaren. Er is meer dan 12,5 miljoen euro geïnvesteerd in renovaties van het bestaand patrimonium de laatste drie jaar. Er is een projectenportefeuille van nog 700 te bouwen huurwoningen. Buiten het huurpatrimonium gerekend zijn er ook nog een 600-tal koopwoningen in de pijplijn die op korte of lange termijn gebouwd zullen worden.


State of the art

DE ARK heeft de laatste jaren een vernieuwende aanpak opgezet door huurders en kopers sterker te betrekken in bouwprojecten.

De totaalaanpak van de wijk Brasel in Dessel is zo’n inspirerend voorbeeld waar in samenwerking met Vorming Plus een participatietraject is opgezet “Brasel inspireert” (2011); dit is verdergezet in een masterplan door “Buur architecten” en nadien in een RUP uitgewerkt.

Ondertussen zijn de eerste nieuwbouwprojecten en de renovaties in deze buurt gestart op een door de bewoners en stakeholders gedragen manier. De sociale huurders gaan terug met een opgeheven hoofd door het dorp, hun buurt wordt nu geassocieerd met positieve zaken.


Een andere aanpak is in 2003 toegepast in de buurt “Stokt” in Turnhout. Daar zijn de buurtbewoners, zowel huurders als privé-eigenaren, betrokken via een creatieve workshop. Samen met de ontwerpers die aan het meedingen waren voor de gunning van de projectopdracht konden ze hun buurt herdenken. Er was een duidelijke gewijzigde houding bij het indienen van de wedstrijdvoorstellen naar aanleiding van de interactie met de bewoners van de buurt. Na de wedstrijd is er teruggekoppeld aan de buurt. Als resultaat denkt elke buurtbewoner mee in de oplossingen die weerhouden zijn.

DE ARK heeft in de zomer van 2013 het pilootproject wonen van de Vlaamse bouwmeester binnengehaald. Dit resulteert in een masterplan met aandacht voor collectieve winsten.

Deze succesvolle aanpak wil DE ARK graag verderzetten in de toekomst.


Lees meer op www.arkwonen.be