Logo De Ark

Bekijk ons filmpje op www.levuur.be

Levuur ondersteunt bedrijven, organisaties en openbare besturen in de vormgeving en begeleiding van participatieve processen.

Bij Levuur geloven we in participatie omdat we daardoor de kennis en ervaring van een diversiteit aan stakeholders en betrokkenen kunnen benutten en zo nieuwe inzichten, kennis en actie genereren. Participatie is veel meer dan inspraak en gaat verder dan het organiseren van workshops met groepen. Participatie creëert betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak bij het nemen van beslissingen.

Bij het samen ontwerpen kijken we graag naar oplossingen die verder of elders liggen dan het domein van wat we al kennen en weten. Daarom stellen Levurianen veel vragen. Omdat we de juiste vragen aan de tafel willen brengen. Omdat we nergens omheen willen lopen. Met als ultiem doel dat opdrachtgevers en stakeholders een échte vruchtbare output kunnen genereren.